Server Time: Fri 14:18 PM
CABECABEANKONOHA 3
Wehrmacht 2
Desperado 1
Reina Corp 0
KING 0

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Aria-RO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Giftania 170 Whitesmith 99 70 Chocolatos Factory
2 Catherine 110 Whitesmith 99 70 D O M I N A T E
3 Thiago 60 Whitesmith 99 70 Lawless
4 Big Black Smith 60 Whitesmith 99 70 None
5 MyBankZ 60 Whitesmith 99 70 None
6 IonSmith 50 Whitesmith 99 70 None
7 Deg Deg an 40 Whitesmith 99 70 None
8 Robert Downey Jr 40 Whitesmith 99 70 Airplanes
9 Reina Corp 40 Whitesmith 99 70 Mhytic Glory
10 Black Xeenn 30 Whitesmith 99 70 Warlords of The Sea
11 Ciel 30 Whitesmith 99 70 Zeny
12 Sticie 30 Whitesmith 99 70 None
13 Endless Natsu Dragneel 25 Whitesmith 99 70 NPCS
14 Hevo 20 Whitesmith 99 70 None
15 Gerobak Cinta 20 Whitesmith 99 70 None
16 Ironclad 20 Whitesmith 99 70 None
17 Solved 10 Whitesmith 99 70 None
18 Natrium Benzoat 10 Whitesmith 99 70 None
19 Septiadjie Sang Penempa 10 Whitesmith 99 70 Pok Ame Ame
20 WarThogs 10 Whitesmith 99 70 None