Server Time: Fri 09:15 AM
Lord Xeenn 77
1 Hit 53
Gwen Stacy 45
O s h a 35
Hitman 26

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Aria-RO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Giftania 170 Whitesmith 99 70 Chocolatos Factory
2 Thiago 60 Whitesmith 99 70 BlackJack
3 Big Black Smith 60 Whitesmith 99 70 None
4 MyBankZ 60 Whitesmith 99 70 None
5 IonSmith 50 Whitesmith 99 70 None
6 Catherine 40 Whitesmith 99 70 Some One Smille
7 Deg Deg an 40 Whitesmith 99 70 KNTL KUASA
8 Robert Downey Jr 40 Whitesmith 99 70 Airplanes
9 Ciel 30 Whitesmith 99 70 Zeny
10 Black Xeenn 30 Whitesmith 99 70 Warlords of The Sea
11 Endless Natsu Dragneel 25 Whitesmith 99 70 NPCS
12 Hevo 20 Whitesmith 99 70 None
13 Gerobak Cinta 20 Whitesmith 99 70 None
14 Septiadjie Sang Penempa 10 Whitesmith 99 70 Pok Ame Ame
15 WarThogs 10 Whitesmith 99 70 None
16 Belacan 10 Whitesmith 90 57 None
17
18
19
20